UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ORGANIZIRANOG STANOVANJA

KOD PROJEKTA: KK.08.1.3.04.0056

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Pravna napomena: Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruge za borbu protiv ovisnosti “NE – OVISNOST”

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Udruge Ne-ovisnost, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao UT i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao PT2 u mjesecu lipnju 2020. godine

NAZIV POZIVA:
Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

EU OKVIR:
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, Specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne isključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture, kao druga faza provedbe operacija u okviru spomenutog specifičnog cilja. S obzirom na tematiku, ovaj se Poziv oslanja na Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.).

NOSITELJ PROJEKTA:
Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost
Europske avenije 8/I
31000 Osijek, Hrvatska

VRIJEDNOST PROJEKTA:
12.682.616,09 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
Projekt je financiran u najvišem intenzitetu potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
od 14.6.2019. do 14.5.2023. godine

VODITELJ PROJEKTA:
Tomislav Mišetić
Kontakt:
Telefon: 031 /271-471
E mail: info@ne-ovisnost.hr

SPECIFIČNI CILJ:
Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture


KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom se nabavlja zemljište te gradi i oprema novi objekt na području Osijeka s ciljem širenja kapaciteta i kvalitete usluge stambene zajednice za ovisnike. Usluga uključuje superviziju bivših ovisnika od strane mentora i terapijskog tima kroz godinu dana s ciljem prilagodbe i reintegracije u svakodnevni život i socijalnu sredinu. U novom i većem prostoru nastavit će se i proširiti aktivnosti prevencije institucionalizacije za 16 korisnika te podići njihov standard življenja. Na ovaj se način osigurava dugoročna održivost rada stambene zajednice koja je od stručne javnosti i korisnika u posljednjih 16 godina višekratno prepoznata, a koja unutar redovnih aktivnosti nema financijskih kapaciteta za infrastrukturno ulaganje ove razine.


OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Rezultat projekta se tiče izgrađene i opremljene infrastrukture za provedbu procesa deinstitucionalizacije  – zgrade za provedbu usluga organiziranog stanovanja za osobe ovisne o psihoaktivnim sredstvima, alkoholu i kockanju/klađenju. Provedbom projekta izgradit će se 35 infrastrukturnih jedinica (ured; soba za individualne terapijske aktivnosti; soba za dežurnog terapeuta s kupaonicom (2);1 sanitarni čvor za osoblje sa predprostorom (muški i ženski); čajna kuhinja; soba za grupnu terapiju; garderoba; 8 dvokrevetnih spavaonica s kupaonicom i wc-om (16); 2 kuhinje; 2 blagovaonice; 2 dnevna boravka; radionica za radnu terapiju; skladište hrane i potrepština; praonica i glačaonica rublja; arhiv za dokumentaciju; kotlovnica.