Aktivnosti:

 1. prevencija ovisnosti
 2. informiranje i savjetovanje
 3. motiviranje ovisnika, priprema i upućivanje u tretmane rehabilitacije i liječenja
 4. testiranja na droge
 5. pomoć i asistencija pri ishođenju liječničkih nalaza
 6. testiranja na krvno prenosive bolesti
 7. osmišljavanje, priprema i realizacija projekata
 8. pružanje pravne pomoći ovisnicima u sukobu sa zakonom
 9. rad s ovisnicima u penalnom sustavu
 10. kućne posjete ovisnicima
 11. crveni telefon:  24 sata otvorena telefonska linija za pomoć ovisnicima i obiteljima ovisnika
 12. logistička potpora terapijskoj i stambenoj zajednici

Grupe samopomoći:

 1. grupe samopomoći za ovisnike u apstinenciji – podrška u fazi resocijalizacije
 2. grupe samopomoći za članove obitelji ovisnika – podrška obiteljima ovisnika koji se nalaze u tretmanu odvikavanja ili su još uvijek aktivni ovisnici
 3. grupe samopomoći za ovisnike o kocki i klađenju po programu „12 stepenica“

Djelatnici i volonteri Udruge u savjetovalištu bave se i prikupljanjem sredstava i različitih materijalnih i intelektualnih donacija. Radno vrijeme savjetovališta je od 07:00 do 15:00.

Europske avenije 8/I
31 000 Osijek
Tel./Fax. +385 31 271 471

Mob +385 99 271 471 7
e-mail: 
info@ne-ovisnost.hr
ne-ovisnost@net.hr