Stambena Zajednica „NE-OVISNOST“ (uključivanje rehabilitiranih ovisnika u društvo)

Ovisnici su po završetku rehabilitacije i napuštanju sigurnog ozračja terapijske zajednice vrlo ranjivi. Povratak u socijalnu sredinu često uzrokuje svojevrsni „resocijalizacijski šok“ koji može doprinijeti recidivu.

U skladu s tim, prepoznali smo potrebu da našim korisnicima osiguramo podršku i mentorstvo za vrijeme ove osjetljive faze programa. Za potrebe provedbe ovog projekta 2010. godine udruga je proširila zajednicu na 12 korisnika iznajmljujući novi prostor i renovirajući ga.

Osnovni cilj projekta „Stambena zajednica“ je kroz samostalne aktivnosti korisnika prepoznati eventualne slabosti u organizaciji i provedbi normalnog života, te zajednički pronaći rješenja istih, te se postupno pod supervizijom mentora i terapijskog tima prilagoditi i reintegrirati u svakodnevni život i socijalnu sredinu.

Europske avenije 8/1
31 000 Osijek
Tel/Fax: +385 31 271 471

Tretman u Stambenoj zajednici

 • povratak u socijalnu sredinu
 • vrednovanje osobnih napredaka i promjena
 • praćenje i evaluacija
 • organizacija života
 • samostalno preuzimanje obaveza i odgovornosti
 • radne obaveze
 • osiguravanje materijalnih sredstava za život
 • organizacija i kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • grupe samopomoći sa ostalim apstinentima – rješavanje tekućih problema

 

U okviru stambene zajednice korisnicima je omogućena psiho-socijalna potpora kroz grupni i individualni rad, besplatna pravna pomoć, pomoć pri ostvarivanju zakonskih prava, zaposlenje kroz Socijalnu zadrugu NEOS, prekvalifikacija i doškolovanje te različite edukacije usmjerene ka stjecanju životnih i socijalnih vještina.

Dužina boravka u stambenoj zajednici traje do godine dana, a ovisi o individualnom napretku.

Osnovna pravila u Stambenoj zajednici

 1. Korisnici stambene zajednice ne smiju konzumirati droge niti alkohol.
 2. Zabranjena je verbalna i fizička agresija.
 3. Grupa samopomoći je obavezna za sve korisnike stambene zajednice.
 4. Na posao se dolazi točno i redovno.
 5. Boravak izvan stambene zajednice u slobodno vrijeme je do 23.00 h radnim danom, a vikendom prema dogovoru.
 6. U stambenoj zajednici svatko preuzima obaveze i odgovornosti na vlastitu inicijativu i po dogovoru sa ostalim korisnicima.
 7. Korisnik stambene zajednice samostalno raspolaže sa džeparcem koji mu po dogovoru pripada.
 8. Odsustva i dopusti se dogovaraju unaprijed i u skladu sa prioritetima zajednice.
 9. U nedostatku „konsenzusa“ odluku donosi voditelj stambene zajednice.

Kvalitetna resocijalizacija jedan je od najbitnijih elemenata uspješne rehabilitacije