PRIJAŠNJI PROJEKTI

Prijašnji projekti Udruge za borbu protiv ovisnosti

Uspješno završeni projekti

Trogodišnji program Siguran grad – Antivirus

 

Program Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.
Riječ je trogodišnjem programu kojeg financira Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 Kn za drugu godinu provođenja programa. Nakon uspješno provedene prve godine programa, projektne aktivnosti druge godine trajat će od 1.1.2022. do 31.12.2022.
Opći cilj projekta je smanjiti štetu i pojavnost zaraznih bolesti u populaciji mladih, ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem.
Specifični ciljevi projekta su educirati tim djelatnika za rad sa specifičnim vulnerabilnim skupinama kao što su ovisnici o drogama, povećati svjesnost i educirati javnost o krvno i spolno prenosivim bolestima, informirati aktivne ovisnike o mogućnostima liječenja i motivirati na liječenje, educirati korisnike droga o brizi za zdravlje te povećati kvalitetu života aktivnih korisnika poštujući njihov izbor da nastave sa štetnim ponašanjem.Partner u programu je Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i voditeljica službe dr. Kribl. U rad programa bit će uključeni volonteri kroz rad u Dnevnom boravku i kao pomoć pri organizaciji edukativnih predavanja.

 

Udruga Ne-ovisnost nastavlja s provedbom programa “Osnaži se 2019” nakon uspješno završene prve godine provedbe!

Ugovorno tijelo trogodišnjeg programa je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Program “Osnaži se 2019” temelji se na resocijalizaciji ovisnika kojim želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa kroz pružanje pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja putem:

-organiziranja strukovne izobrazbe

-Kluba za zapošljavanje

-osiguravanja volonterskog iskustva

-organiziranje kreativnih i sportskih radionica

-senzibiliziranja šire javnosti za temu zapošljavanja ovisnika

Želimo osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno – socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključiti liječene ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti obuhvaćene ovim programom.

Partneri, suradnici i vanjski suradnici ove godine u programu su:

 • Pučko otvoreno učilište Algebra
 • Likar DLUA Osijek
 • Centar za poduzetništvo, Osijek
 • CISOK, Osijek
 • Udruga „Pobjede“
 • Udruga „Breza“
 • Koordinacija „Legiranje, ne drogiranje
 • ZZJZ – Centar za zdr. zaštite, men. zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

Udruga Ne-ovisnost u suradnji s GPP Osijek oglašavat će program „Osnaži se 2019“ putem pokretnog jumbo plakata. Oglašavanje počinje 8. veljače do 8. kolovoza 2021. godine!


Program Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.

Riječ je trogodišnjem programu kojeg financira Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 Kn za drugu godinu provođenja programa. Nakon uspješno provedene prve godine programa, projektne aktivnosti druge godine trajat će od 1.12.2021. do 31.12.2021.

Opći cilj projekta je smanjiti štetu i pojavnost zaraznih bolesti u populaciji mladih, ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem.

Specifični ciljevi projekta su educirati tim djelatnika za rad sa specifičnim vulnerabilnim skupinama kao što su ovisnici o drogama, povećati svjesnost i educirati javnost o krvno i spolno prenosivim bolestima, informirati aktivne ovisnike o mogućnostima liječenja i motivirati na liječenje, educirati korisnike droga o brizi za zdravlje te povećati kvalitetu života aktivnih korisnika poštujući njihov izbor da nastave sa štetnim ponašanjem.

Partner u programu je Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i voditeljica službe dr. Kribl. U rad programa bit će uključeni volonteri kroz rad u Dnevnom boravku i kao pomoć pri organizaciji edukativnih predavanja.

—————————————–

BUDI COOL-BUDI ČIST 2003,2006,2007

BUDI ČIST BUDI COOL  2008

Senzibiliziranje i edukacija, posebice mladih vezano uz problematiku ovisnosti te predstavljanje rada Udruge te prezentacija aktivnosti i planova. Projekte su financirali razni gospodarsku subjekti.

ČIST SAM 2007

Prevencija ovisnosti kod srednjoškolske populacije. U sklopu projekta održane su manifestacije sa glazbenim i informativno-edukacijskim sadržajima. Projekt je proveden na području Vinkovaca, Đakova,  Belog Manastira i Osijeka i financiran je sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

DROGA STOP 2006

DROGA STOP – GRAD OSIJEK 2008

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, tiskanje i distribucija promotivnih materijala, pokretanje web stranice i promoviranje rada udruge u medijima i javnosti. Projekte je financirao Grad Osijek

FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI 2007

Kroz ovaj projekt, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH financiralo je osnovnu djelatnost savjetovališta i terapijske zajednice udruge „Ne-ovisnost“.

NOVI POČETAK  2008         

Rad sa ovisnicima u penalnom (zatvorskom) sustavu kroz edukacijsko – motivacijske grupe samopomoći. Motiviranje za odlazak na rehabilitaciju po isteku zatvorske kazne, postpenalni prihvat te pružanje pravne pomoći. Projekt je financiran od strane Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droga RH.

PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJA OVISNIKA  2008

Projektom su financirane aktivnosti savjetovališta i terapijske zajednice „Ne-ovisnost“ od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

INFORMACIJOM DO PREVENCIJE 2008

Edukacijska predavanja rehabilitiranih ovisnika, korisnika terapijske zajednice te stručnjaka iz područja ovisnosti u osnovnim i srednjim školama. Ovaj projekt iz područja prevencije financiralo je Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

NOVI POČETAK 2009

Nastavak aktivnosti iz projekta NOVI POČETAK 2008, rad sa ovisnicima u penalnom sustavu. Projekt financira Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga.

NAŠ POSAO 2009

Zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika kroz pokretanje aktivnosti pružanja usluga završnih radova u građevinarstvu. Edukacija korisnika projekta, nabava alata i kombi vozila potrebnih za pokretanje i obavljanje djelatnosti. Projekt je financirala nizozemska fondacija za suradnju – CNF.

DROGA STOP 2009  

Motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Grupe samopomoći za apstinente i članove obitelji ovisnika. Tiskanje promotivnog i edukacijskog materijala. Projekt financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

ČIST SAM 2009  

Prevencija ovisnosti kod srednjoškolske populacije. U sklopu projekta održane su manifestacije sa glazbenim i edukativno – informativnim karakterom. Projekt je proveden na području Vinkovaca, Đakova, Belog Manastira i Osijeka. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

SOCIJALNA EDUKACIJA REHABILITIRANIH OVISNIKA 2009

Podučavanje ovisnika u rehabilitaciji vještinama bitnim za uspješno funkcioniranje u socijalnoj sredini. Edukacija se provodi u suradnji sa centrom za socijalno podučavanje PRONI IZ Osijeka. Projekt je financirala Osječko baranjska županija.

INFORMACIJOM DO PREVENCIJE 2009

Edukacijska predavanja rehabilitiranih ovisnika, korisnika terapijske zajednice te stručnjaka iz područja ovisnosti u osnovnim i srednjim školama. Ovaj projekt iz područja prevencije financiralo je Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

EDUKACIJA  „OVISNOST O KOCKANJU“

Edukacija za djelatnike Udruge  i voditelje grupe samopomoći za osobe ovisne o kocki. Pokretanje grupe samopomoći za ovisnike o kocki po programu „12 stepenica“. Projekt se financira u sklopu jednokratne potpore Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI

Edukacija mladih za pitanja ovisnosti i opojnih droga. Osnovne aktivnosti projekta su interaktivne i edukacijske radionice, tiskanje edukativnog materijala kao i podjela istog, senzibiliziranje javnosti za probleme izloženosti mladih ovisnosti te promocija projektnih aktivnosti. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 STAMBENA ZAJEDNICA 2010

Kvalitetna reintegracija ovisnika u društvenu zajednicu, nakon završetka programa oporavka i rehabilitacije u terapijskoj zajednici. Realizaciju projekta financira Vladin ured za suzbijanje droga RH i sufinancira Osječko-baranjska županija.

PREVENCIJA 2010

Projekt je preventivnog karaktera i financiran je od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

DROGA STOP 2010

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, tiskanje i distribucija promotivnih materijala, realizacija projekta financirana je od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

DROGA STOP OSIJEK 2010

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

NAŠ SUVENIR 2010

Razvijanje turističke ponude i sadržaja mjesta Vrbica. Projekt financira Ministarstvo turizma RH.

STAMBENA ZAJEDNICA 2010

Organizirano stanovanje za rehabilitirane ovisnike koji prolaze kroz proces postupne resocijalizacije. Projekt je financirao Ured za suzbijanje zlouporaba droga Vlade RH

PREVENCIJA 2010 I PREVENCIJA 2011

Projekti iz područja prevencije mladih, učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije. Realizaciju projekata financiralo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

DROGA STOP 2011

Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi „Droga Stop 2011“ Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financira

DROGA STOP OSIJEK 2011

Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financirao Grad Osijek

ANTI VIRUS OSIJEK  Trogodišnji program 2011-2013

Iz područja smanjenja šteta nastalih kao posljedica ovisnosti kroz  prevenciju širenja krvno/spolno prenosivih bolesti poput virusnih hepatitisa i HIV infekcija kod aktivnih ovisnika. Program financira Ministarstvo Zdravlja RH

MOŽEŠ I TI 2012

Projekt ima za cilj smanjenje recidivizma kod rehabilitiranih ovisnika i financira se od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

TERAPIJSKO JAHANJE 2012

Opremanje i pokretanje pružanja usluga terapijskog  jahanja. Projekt financirao LIONS.

DROGA STOP OSIJEK 2012

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

ČISTE GLAVE ZA ČISTI OSIJEK

Proljetno čišćenje grada (čišćenje kanala na prilazima gradu te prostora oko Državnog arhiva u Osijeku.) Potporu je financirao grad Osijek.

ČIST SAM

Resocijalizacija ovisnika na području RH kroz uključivanje rehabilitiranih ovisnika u različite društvene aktivnosti, pružanjem psihosocijalne podrške i pomoći pri zapošljavanju rehablitiranih ovisnika. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

DROGA STOP OSIJEK 2013

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

PREVENCIJA 2012-2013

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti.

ČIST SAM

Resocijalizacija ovisnika na području RH kroz uključivanje rehabilitiranih ovisnika u različite društvene aktivnosti, pružanjem psihosocijalne podrške i pomoći pri zapošljavanju rehablitiranih ovisnika. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

DROGA STOP OSIJEK 2013

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

PREVENCIJA 2012-2013

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti.

ANTI VIRUS OSIJEK Trogodišnji program 2011-2014
Iz područja smanjenja šteta nastalih kao posljedica ovisnosti kroz prevenciju širenja krvno/spolno prenosivih bolesti poput virusnih hepatitisa i HIV infekcija kod aktivnih ovisnika. Program financira Ministarstvo Zdravlja RH. Program je završio s 31.05.2014. no, Udruga je nastavila s njegovim provođenjem.

PREVENCIJA 2013-2014

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti. Program je završio s 15.07.2014.

DROGA STOP 2014.

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

TI BIRAŠ

Opći cilj projekta je jačanje zaštitih faktora kod korisnika (djeca u dobi od 10 do 18 godina) radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg rizičnog ponašanja i konzumiranja sredstava ovisnosti te pojave ovisnosti.Specifični ciljevi su podizanje razine znanja i svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti, jačanje socijalnih vještina i promjena stavova u vezi zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su PRONI-Centar za socijalno podučavanje, Roko Idžojtić, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo i Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti HZJZ Brodsko -posavske županije. Projekt je financiran od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

UKLJUČITE I MENE

Glavni cilj projekta je pridonijeti uspješnoj resocijalizaciji ovisnika na području RH. Specifični cilj je osnaživanja korisnika u apstinenciji tijekom njihove resocijalizacije kroz educiranje, informiranje i uključivanje u različite društvene aktivnosti. Izravni korisnici su apstinirajući ovisnici. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su PRONI- Centar za socijalno podučavanje, Centar za poduzetništvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruga “Pravni savjeti”, Udruga “Pobjede”, dr.sc. Damir Miholić, dr. sc. Silvija Ručević i dipl. psiholog Nada Ivanović. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

„It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“

Nositelj:Ne – ovisnost“ – Udruga za borbu protiv ovisnosti Osijek

Partner: Centar za poduzetništvo Osijek

 Trajanje projekta:  17 mjeseci

Početak provedbe projekta : 01.02.2015.

Završetak projekta: 30.06.2016.

Ukupna vrijednost projekta:  63.827,89 eur-a

 

Projekt „It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“  financiran je kroz natječaj  Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza 2., a ugovorno tijelo je Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Opći cilj  projekta je poticanje rasta zaposlenosti kroz pripremu i provedbu aktivnosti Kluba za zapošljavanje mladih s osnovnom školom i strukovnim obrazovanjem te rehabilitiranih ovisnika.  Specifičan cilj projekta je stvaranje preduvjeta za kontinuiranu pomoć u razvoju karijere i traženja posla  za mlade s osnovnim i strukovnim obrazovanjem i rehabilitirane ovisnike, a sve skupa s ciljem kako bi se osnažili, motivirali, mentorirali i družili.  Ciljne skupine ovog projekta su rehabilitirani ovisnici i mladi s završenom osnovnom školom i srednjim strukovnim obrazovanjem.  Na temelju iskustva s područja rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika nositelj projekta je prepoznao što je neophodno kako bi se rehabilitirani ovisnici uključili u normalne tijekove života. Primjenjujući to iskustvo zajedno s implementacijom metodologije klubova za zapošljavanje u ovom projektu, ciljane skupine će savladati neophodne „meke“ vještine i znanja kroz kontinuirano obrazovanje, mentoriranje i podršku. Kroz navedeno, osnaživat će se i zauzimat proaktivni nastup prilikom traženja posla, socijalno se reintegrirati, a tim povećavati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.  Kako bi se ciljanim skupinama dala najbolja moguća veza s poslodavcima i njihova vizija procesa zapošljavanja, izabran je Centar za poduzetništvo kao partner u projektu. Oni imaju veliko znanje i sposobnosti u pisanju i provedbi EU projekata, te iskustvo rada s mladima. U sklopu projekta bit će održano 12 Klubova za zapošljavanje. Temelj rada u Klubu je kontinuirano i pomno praćenje sudionika.

DROGA STOP 2015.

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

 

Projekt Anti-virus Osijek (2015.- 2016.) je projekt  financiran od strane Ministarstva zdravlja, a u području smanjenja štete. Projektom smo doprinjeli smanjenju zdravstvene i socijalne štete nastale kao posljedice ovisnosti o drogama te prevencije zaraze i daljnjeg širenja HIV/AIDS i drugih krvno i spolno prenosivih bolesti među intravenskim ovisnicima o drogama i poboljšanju društvenog statusa korisnika projekta.

Projekt  „Želim drugu priliku“ (2015.) kreiran je kao odgovor na potrebu provedbe psihosocijalne rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika i osnaživanja partnerstva udruga i ostalih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost˝. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su Proni – Centar za socijalno podučavanje, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničkog liječenja ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Centar za poduzetništvo, Udruga „Pravni savjeti“, Udruga „Pobjede“, dr.sc. Silvija Ručević (vanjski evaluator), Udruga Likar, i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek.

Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

DROGA STOP 2016.

Projektom smo nastojali  suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranja sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružanja zdravstvene,pravne, psihosocijalne pomoći aktivnih ovisnika i senzibiliziranje javnosti o problematici ovisnosti na području Grada Osijeka. Projekt je financirao Grad Osijek.

Projekt  Siguran grad – Antivirus je trogodišnji program (2016.-2019.) smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.

Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS.

Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva te traje od 10. studenog 2016. do 10. studenog 2017. godine.

Želim znati!  je projekt resocijalizacije ovisnika kojim želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa. Provedbom ovog projekta utjecat ćemo na razinu obrazovanja i zaposlenja inače vulnerabilne po tome pitanju, skupine korisnika, rehabilitiranih ovisnika. Također, osvijestit ćemo širu i stručnu javnost o temi nezaposlenosti rehabilitiranih ovisnika koja otežava njihovu reintegraciju u društvo.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partneri u projektu su Otvoreno učilište Algebra i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te traje od 1. studenog 2016. do 30. listopada 2017. godine.

Projekt Imam stav i biram biti zdrav  inovativan je i suvremeni projekt usmjeren na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za duhanskim proizvodima nagrađujući nepušačko ponašanje.

Cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o duhanu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Ideja projekta je suvremena i inovativna te se razlikuje od većine preventivnih programa ovisnosti po tome što glavna aktivnost nije usmjerena upozoravanju na opasnosti koje proizlaze iz ovisnosti, ne temelji se na zastrašivanju ciljane skupine, već potkrepljuje pozitivno ponašanje, odnosno nepušačko ponašanje.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u projektu je Filozofski fakultet u Osijeku.

Projekt je financiran od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga te traje od 8. studenog 2016. do 7. listopada 2017. godine.

Projekt „Droga STOP 2017“ je kreiran kao odgovor na potrebu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg rizičnog ponašanja i konzumiranja sredstava ovisnosti te pojave ovisnosti. Želimo motivirati aktivne ovisnike za tretmane liječenja, pružanje zdravstvene i psihosocijalne pomoći aktivnim ovisnicima i roditeljima na području grada Osijeka, educirati djelatnike udruge za gorući problem ovisnosti o kockanju/klađenju te senzibilizirati javnosti o problematici ovisnosti.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost. Projekt je financiran od strane Grada Osijeka te traje od lipnja do listopada 2017. godine.

Projekt Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje je inovativni je i suvremeni projekt usmjeren na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za alkoholom nagrađujući pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola. Partneri i suradnici u projektu su  bili Filozofski fakultet Osijek  i Ekonomska i upravna škola Osijek kao partneri projekta te  II. gimnazija Osijek kao suradnik projekta. Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a trajao je od 01.09.2017. do 31.08.2018.

 

Putem projekta Postani svoj dugoročno korisnici projekta su razvili i stekli nove radno-socijalne vještine (poput razvijanja odgovornosti prema poslu i obavljanju obaveza, stjecanje radnih navika, organizacija vremena te širenja socijalnih kontakata izvan kruga ovisnosti) koje su im pomogle u reintegraciji u društvo, odnosno olakšavanju povratka na tržište rada nakon boravka u tretmanu, pomogle su im da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme, prošire i razviju socijalnu mrežu, dok su aktivnosti usmjerene na informiranje šire i stručne javnosti pripomogle destigmatizaciji rehabilitiranih ovisnika u društvu i poboljšavanju njihovog položaja na tržištu rada. Nositelj projekta je bila Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost˝. Partneri na projektu su bili Otvoreno učilište Algebra i Udruga Providnost – Iz tame u svjetlo,  suradnici i vanjski suradnici u projektu su bili Proni – Centar za socijalno podučavanje, Centar za poduzetništvo, Udruga „IZRAZ“, Udruga „Pobjede“. Projekt Postani svoj financiran je od strane Ministarstva zdravstva i trajao je do 31.8.2018.

Projektom Droga stop 2018. nastojimo suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja.  Projekt financira Grad Osijek i traje od 01.06.2018. do 31.12.2018.

 

Projekt Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje 2018.- 2019. je nastavak inovativnog i suvremenog projekta usmjerenog na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za alkoholom nagrađujući pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola. Opći cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o alkoholu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Manji broj učenika započet će s konzumiranjem alkohola za vrijeme trajanja projekta u eksperimentalnoj skupini u odnosu na kontrolnu skupinu.
 2. Broj mladih s promijenjenim stavovima o konzumaciji alkohola na kraju projekta bit će veći u eksperimentalnoj nego u kontrolnoj skupini.
 3. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz grupni rad koji podupire pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola
 4. Kroz promidžbenu kampanju upoznati širu javnost o projektnim aktivnostima te motivirati mlade za sudjelovanjem u projektnim aktivnostima.
 5. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz tjelesnu aktivnost

Partner na projektu je Ugostiteljsko – turistička škola Osijek, a suradnik su Ekonomska i upravna škola Osijek.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a traje od 01.09.2018. do 31.08.2019.

 

Projektom Osnaži se nastojimo pridonijeti resocijalizaciji rehabilitiranih ovisnika kroz prekvalifikacije, informiranje i podučavanje o zapošljavanju i njihovim pravima, mogućnostima zapošljavanje te kroz uključivanje u različite društvene aktivnosti.

Putem projekta Osnaži se dugoročno korisnici projekta će razviti i steći nove radno-socijalne vještine (poput razvijanja odgovornosti prema poslu i obavljanju obaveza, stjecanje radnih navika, organizacija vremena te širenja socijalnih kontakata izvan kruga ovisnosti) koje će im pomoći u reintegraciji u društvo, odnosno olakšati im povratak na tržište rada nakon boravka u tretmanu, pomoći im da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme, širenje i razvijanje socijalne mreže, dok će aktivnosti usmjerene na informiranje šire i stručne javnosti pripomoći destigmatizaciji rehabilitiranih ovisnika u društvu i poboljšati njihov položaj na tržištu rada.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost”. Partneri na projektu su Otvoreno učilište Algebra i Udruga MOGU,  suradnici i vanjski suradnici u projektu su Centar za poduzetništvo, Udruga Breza, Udruga „Pobjede“. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH, a traje od 1.9.2018. do 31.8.2019.

 

Projekt Siguran grad – Antivirus je trogodišnji program (2016.-2019.) smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije. Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS. Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva,a druga godina provedbe projekta traje do  studenog 2018. godine.

Projektom Droga stop 2019. nastojimo suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja.  Projekt financira Grad Osijek i traje od 24.05.2019. do 24.11.2019.

Udruga Ne-ovisnost je kroz 2020. godinu provodila trogodišnji program Osnaži se 2019.
Program se temeljio na aktivnostima kojima želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa kroz pružanje pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja putem organiziranja strukovne izobrazbe, Kluba za zapošljavanje, osiguravanja volonterskog iskustva, senzibiliziranja šire javnosti za temu zapošljavanja ovisnika te organiziranje kreativnih i sportskih radionica.
Kroz program smo željeli osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno – socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključiti liječene ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti obuhvaćene ovim programom.

Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su bili:
• Pučko otvoreno učilište Algebra
• PRONI Centar za socijalno podučavanje
• Centar za poduzetništvo, Osijek
• CISOK, Osijek
• Udruga „Pobjede“
• Udruga „Breza“
• Socijalna zadruga Neos
• Dr.sc. Luka Maršić
• Koordinacija „Legiranje, ne drogiranje
• ZZJZ – Centar za zdr. zaštite, men. zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog rada, obitelji i socijalne politike.

 

Udruga je u 2020. nastavila s provedbom programa smanjenja štete Siguran grad – Antivirus. Prva godina programa se provodila od 10. studenog 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Kroz provođenje aktivnosti utjecali smo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, smanjenje štete, podizanje kvalitete života oboljelih i smanjenje stigmatizacije. Aktivnosti su se provodile u Osječko – baranjskoj županiji. Program je od izuzetnog značaja za područje grada Osijeka i šire, za njegovu socijalnu i zdravstvenu sliku.

Cilj programa je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti

Suradnik u programu je ZZJZ OBŽ Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i voditeljica službe Marija Kribl,dr.med., specijalist obiteljske medicine.

 

Droga stop 2020. je  nastavak dugogodišnjeg projekta koji je i 2020. godine financirao Grad Osijek. Projektom smo nastojali suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti naših sugrađana te motivirati  ih za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja. Projekt je trajao od 23.10. 2020. do 23.12.2020. godine.

Udruga Ne-ovisnost nastavlja s provedbom programa “Osnaži se 2019” nakon uspješno završene prve godine provedbe!

Ugovorno tijelo trogodišnjeg programa je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Program “Osnaži se 2019” temelji se na resocijalizaciji ovisnika kojim želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa kroz pružanje pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja putem:

-organiziranja strukovne izobrazbe

-Kluba za zapošljavanje

-osiguravanja volonterskog iskustva

-organiziranje kreativnih i sportskih radionica

-senzibiliziranja šire javnosti za temu zapošljavanja ovisnika

Želimo osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno – socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključiti liječene ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti obuhvaćene ovim programom.

Partneri, suradnici i vanjski suradnici ove godine u programu su:

 • Pučko otvoreno učilište Algebra
 • Likar DLUA Osijek
 • Centar za poduzetništvo, Osijek
 • CISOK, Osijek
 • Udruga „Pobjede“
 • Udruga „Breza“
 • Koordinacija „Legiranje, ne drogiranje
 • ZZJZ – Centar za zdr. zaštite, men. zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

Udruga Ne-ovisnost u suradnji s GPP Osijek oglašavat će program „Osnaži se 2019“ putem pokretnog jumbo plakata. Oglašavanje počinje 8. veljače do 8. kolovoza 2021. godine!


Program Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.

Riječ je trogodišnjem programu kojeg financira Ministarstvo zdravstva u ukupnom iznosu od 170.000,00 Kn za drugu godinu provođenja programa. Nakon uspješno provedene prve godine programa, projektne aktivnosti druge godine trajat će od 1.12.2021. do 31.12.2021.

Opći cilj projekta je smanjiti štetu i pojavnost zaraznih bolesti u populaciji mladih, ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem.

Specifični ciljevi projekta su educirati tim djelatnika za rad sa specifičnim vulnerabilnim skupinama kao što su ovisnici o drogama, povećati svjesnost i educirati javnost o krvno i spolno prenosivim bolestima, informirati aktivne ovisnike o mogućnostima liječenja i motivirati na liječenje, educirati korisnike droga o brizi za zdravlje te povećati kvalitetu života aktivnih korisnika poštujući njihov izbor da nastave sa štetnim ponašanjem.

Partner u programu je Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i voditeljica službe dr. Kribl. U rad programa bit će uključeni volonteri kroz rad u Dnevnom boravku i kao pomoć pri organizaciji edukativnih predavanja.

—————————————–

BUDI COOL-BUDI ČIST 2003,2006,2007

BUDI ČIST BUDI COOL  2008

Senzibiliziranje i edukacija, posebice mladih vezano uz problematiku ovisnosti te predstavljanje rada Udruge te prezentacija aktivnosti i planova. Projekte su financirali razni gospodarsku subjekti.

ČIST SAM 2007

Prevencija ovisnosti kod srednjoškolske populacije. U sklopu projekta održane su manifestacije sa glazbenim i informativno-edukacijskim sadržajima. Projekt je proveden na području Vinkovaca, Đakova,  Belog Manastira i Osijeka i financiran je sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

DROGA STOP 2006

DROGA STOP – GRAD OSIJEK 2008

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, tiskanje i distribucija promotivnih materijala, pokretanje web stranice i promoviranje rada udruge u medijima i javnosti. Projekte je financirao Grad Osijek

FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI 2007

Kroz ovaj projekt, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH financiralo je osnovnu djelatnost savjetovališta i terapijske zajednice udruge „Ne-ovisnost“.

NOVI POČETAK  2008         

Rad sa ovisnicima u penalnom (zatvorskom) sustavu kroz edukacijsko – motivacijske grupe samopomoći. Motiviranje za odlazak na rehabilitaciju po isteku zatvorske kazne, postpenalni prihvat te pružanje pravne pomoći. Projekt je financiran od strane Vladinog ureda za suzbijanje zlouporabe droga RH.

PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJA OVISNIKA  2008

Projektom su financirane aktivnosti savjetovališta i terapijske zajednice „Ne-ovisnost“ od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

INFORMACIJOM DO PREVENCIJE 2008

Edukacijska predavanja rehabilitiranih ovisnika, korisnika terapijske zajednice te stručnjaka iz područja ovisnosti u osnovnim i srednjim školama. Ovaj projekt iz područja prevencije financiralo je Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

NOVI POČETAK 2009

Nastavak aktivnosti iz projekta NOVI POČETAK 2008, rad sa ovisnicima u penalnom sustavu. Projekt financira Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga.

NAŠ POSAO 2009

Zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika kroz pokretanje aktivnosti pružanja usluga završnih radova u građevinarstvu. Edukacija korisnika projekta, nabava alata i kombi vozila potrebnih za pokretanje i obavljanje djelatnosti. Projekt je financirala nizozemska fondacija za suradnju – CNF.

DROGA STOP 2009  

Motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Grupe samopomoći za apstinente i članove obitelji ovisnika. Tiskanje promotivnog i edukacijskog materijala. Projekt financira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

ČIST SAM 2009  

Prevencija ovisnosti kod srednjoškolske populacije. U sklopu projekta održane su manifestacije sa glazbenim i edukativno – informativnim karakterom. Projekt je proveden na području Vinkovaca, Đakova, Belog Manastira i Osijeka. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

SOCIJALNA EDUKACIJA REHABILITIRANIH OVISNIKA 2009

Podučavanje ovisnika u rehabilitaciji vještinama bitnim za uspješno funkcioniranje u socijalnoj sredini. Edukacija se provodi u suradnji sa centrom za socijalno podučavanje PRONI IZ Osijeka. Projekt je financirala Osječko baranjska županija.

INFORMACIJOM DO PREVENCIJE 2009

Edukacijska predavanja rehabilitiranih ovisnika, korisnika terapijske zajednice te stručnjaka iz područja ovisnosti u osnovnim i srednjim školama. Ovaj projekt iz područja prevencije financiralo je Ministarstvo branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

EDUKACIJA  „OVISNOST O KOCKANJU“

Edukacija za djelatnike Udruge  i voditelje grupe samopomoći za osobe ovisne o kocki. Pokretanje grupe samopomoći za ovisnike o kocki po programu „12 stepenica“. Projekt se financira u sklopu jednokratne potpore Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI

Edukacija mladih za pitanja ovisnosti i opojnih droga. Osnovne aktivnosti projekta su interaktivne i edukacijske radionice, tiskanje edukativnog materijala kao i podjela istog, senzibiliziranje javnosti za probleme izloženosti mladih ovisnosti te promocija projektnih aktivnosti. Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 STAMBENA ZAJEDNICA 2010

Kvalitetna reintegracija ovisnika u društvenu zajednicu, nakon završetka programa oporavka i rehabilitacije u terapijskoj zajednici. Realizaciju projekta financira Vladin ured za suzbijanje droga RH i sufinancira Osječko-baranjska županija.

PREVENCIJA 2010

Projekt je preventivnog karaktera i financiran je od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

DROGA STOP 2010

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, tiskanje i distribucija promotivnih materijala, realizacija projekta financirana je od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

DROGA STOP OSIJEK 2010

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

NAŠ SUVENIR 2010

Razvijanje turističke ponude i sadržaja mjesta Vrbica. Projekt financira Ministarstvo turizma RH.

STAMBENA ZAJEDNICA 2010

Organizirano stanovanje za rehabilitirane ovisnike koji prolaze kroz proces postupne resocijalizacije. Projekt je financirao Ured za suzbijanje zlouporaba droga Vlade RH

PREVENCIJA 2010 I PREVENCIJA 2011

Projekti iz područja prevencije mladih, učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Osječko baranjske i Vukovarsko srijemske županije. Realizaciju projekata financiralo je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

DROGA STOP 2011

Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi „Droga Stop 2011“ Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financira

DROGA STOP OSIJEK 2011

Motiviranje i priprema ovisnika za odlazak u tretmane liječenja i rehabilitacije. Projekt je financirao Grad Osijek

ANTI VIRUS OSIJEK  Trogodišnji program 2011-2013

Iz područja smanjenja šteta nastalih kao posljedica ovisnosti kroz  prevenciju širenja krvno/spolno prenosivih bolesti poput virusnih hepatitisa i HIV infekcija kod aktivnih ovisnika. Program financira Ministarstvo Zdravlja RH

MOŽEŠ I TI 2012

Projekt ima za cilj smanjenje recidivizma kod rehabilitiranih ovisnika i financira se od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH

TERAPIJSKO JAHANJE 2012

Opremanje i pokretanje pružanja usluga terapijskog  jahanja. Projekt financirao LIONS.

DROGA STOP OSIJEK 2012

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

ČISTE GLAVE ZA ČISTI OSIJEK

Proljetno čišćenje grada (čišćenje kanala na prilazima gradu te prostora oko Državnog arhiva u Osijeku.) Potporu je financirao grad Osijek.

ČIST SAM

Resocijalizacija ovisnika na području RH kroz uključivanje rehabilitiranih ovisnika u različite društvene aktivnosti, pružanjem psihosocijalne podrške i pomoći pri zapošljavanju rehablitiranih ovisnika. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

DROGA STOP OSIJEK 2013

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

PREVENCIJA 2012-2013

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti.

ČIST SAM

Resocijalizacija ovisnika na području RH kroz uključivanje rehabilitiranih ovisnika u različite društvene aktivnosti, pružanjem psihosocijalne podrške i pomoći pri zapošljavanju rehablitiranih ovisnika. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

DROGA STOP OSIJEK 2013

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

PREVENCIJA 2012-2013

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti.

ANTI VIRUS OSIJEK Trogodišnji program 2011-2014
Iz područja smanjenja šteta nastalih kao posljedica ovisnosti kroz prevenciju širenja krvno/spolno prenosivih bolesti poput virusnih hepatitisa i HIV infekcija kod aktivnih ovisnika. Program financira Ministarstvo Zdravlja RH. Program je završio s 31.05.2014. no, Udruga je nastavila s njegovim provođenjem.

PREVENCIJA 2013-2014

Prevencija ovisnosti kod učenika osnovnih i srednjih škola te senzibiliziranje roditelja i šire javnosti za problematiku ovisnosti. Program je završio s 15.07.2014.

DROGA STOP 2014.

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

TI BIRAŠ

Opći cilj projekta je jačanje zaštitih faktora kod korisnika (djeca u dobi od 10 do 18 godina) radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg rizičnog ponašanja i konzumiranja sredstava ovisnosti te pojave ovisnosti.Specifični ciljevi su podizanje razine znanja i svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti, jačanje socijalnih vještina i promjena stavova u vezi zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su PRONI-Centar za socijalno podučavanje, Roko Idžojtić, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo i Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti HZJZ Brodsko -posavske županije. Projekt je financiran od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga VRH.

UKLJUČITE I MENE

Glavni cilj projekta je pridonijeti uspješnoj resocijalizaciji ovisnika na području RH. Specifični cilj je osnaživanja korisnika u apstinenciji tijekom njihove resocijalizacije kroz educiranje, informiranje i uključivanje u različite društvene aktivnosti. Izravni korisnici su apstinirajući ovisnici. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su PRONI- Centar za socijalno podučavanje, Centar za poduzetništvo, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Udruga “Pravni savjeti”, Udruga “Pobjede”, dr.sc. Damir Miholić, dr. sc. Silvija Ručević i dipl. psiholog Nada Ivanović. Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

„It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“

Nositelj:Ne – ovisnost“ – Udruga za borbu protiv ovisnosti Osijek

Partner: Centar za poduzetništvo Osijek

 Trajanje projekta:  17 mjeseci

Početak provedbe projekta : 01.02.2015.

Završetak projekta: 30.06.2016.

Ukupna vrijednost projekta:  63.827,89 eur-a

 

Projekt „It works“- Klub za zapošljavanje „Ne-ovisnost“  financiran je kroz natječaj  Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza 2., a ugovorno tijelo je Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Opći cilj  projekta je poticanje rasta zaposlenosti kroz pripremu i provedbu aktivnosti Kluba za zapošljavanje mladih s osnovnom školom i strukovnim obrazovanjem te rehabilitiranih ovisnika.  Specifičan cilj projekta je stvaranje preduvjeta za kontinuiranu pomoć u razvoju karijere i traženja posla  za mlade s osnovnim i strukovnim obrazovanjem i rehabilitirane ovisnike, a sve skupa s ciljem kako bi se osnažili, motivirali, mentorirali i družili.  Ciljne skupine ovog projekta su rehabilitirani ovisnici i mladi s završenom osnovnom školom i srednjim strukovnim obrazovanjem.  Na temelju iskustva s područja rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika nositelj projekta je prepoznao što je neophodno kako bi se rehabilitirani ovisnici uključili u normalne tijekove života. Primjenjujući to iskustvo zajedno s implementacijom metodologije klubova za zapošljavanje u ovom projektu, ciljane skupine će savladati neophodne „meke“ vještine i znanja kroz kontinuirano obrazovanje, mentoriranje i podršku. Kroz navedeno, osnaživat će se i zauzimat proaktivni nastup prilikom traženja posla, socijalno se reintegrirati, a tim povećavati svoju zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.  Kako bi se ciljanim skupinama dala najbolja moguća veza s poslodavcima i njihova vizija procesa zapošljavanja, izabran je Centar za poduzetništvo kao partner u projektu. Oni imaju veliko znanje i sposobnosti u pisanju i provedbi EU projekata, te iskustvo rada s mladima. U sklopu projekta bit će održano 12 Klubova za zapošljavanje. Temelj rada u Klubu je kontinuirano i pomno praćenje sudionika.

DROGA STOP 2015.

Savjetovanje motiviranje, priprema te upućivanje ovisnika u tretmane liječenja i rehabilitacije. Smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica prouzročenih ovisnošću, projekt financira Grad Osijek.

 

Projekt Anti-virus Osijek (2015.- 2016.) je projekt  financiran od strane Ministarstva zdravlja, a u području smanjenja štete. Projektom smo doprinjeli smanjenju zdravstvene i socijalne štete nastale kao posljedice ovisnosti o drogama te prevencije zaraze i daljnjeg širenja HIV/AIDS i drugih krvno i spolno prenosivih bolesti među intravenskim ovisnicima o drogama i poboljšanju društvenog statusa korisnika projekta.

Projekt  „Želim drugu priliku“ (2015.) kreiran je kao odgovor na potrebu provedbe psihosocijalne rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika i osnaživanja partnerstva udruga i ostalih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost˝. Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su Proni – Centar za socijalno podučavanje, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničkog liječenja ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Centar za poduzetništvo, Udruga „Pravni savjeti“, Udruga „Pobjede“, dr.sc. Silvija Ručević (vanjski evaluator), Udruga Likar, i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek.

Projekt je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

DROGA STOP 2016.

Projektom smo nastojali  suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranja sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružanja zdravstvene,pravne, psihosocijalne pomoći aktivnih ovisnika i senzibiliziranje javnosti o problematici ovisnosti na području Grada Osijeka. Projekt je financirao Grad Osijek.

Projekt  Siguran grad – Antivirus je trogodišnji program (2016.-2019.) smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.

Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS.

Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva te traje od 10. studenog 2016. do 10. studenog 2017. godine.

Želim znati!  je projekt resocijalizacije ovisnika kojim želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa. Provedbom ovog projekta utjecat ćemo na razinu obrazovanja i zaposlenja inače vulnerabilne po tome pitanju, skupine korisnika, rehabilitiranih ovisnika. Također, osvijestit ćemo širu i stručnu javnost o temi nezaposlenosti rehabilitiranih ovisnika koja otežava njihovu reintegraciju u društvo.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partneri u projektu su Otvoreno učilište Algebra i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te traje od 1. studenog 2016. do 30. listopada 2017. godine.

Projekt Imam stav i biram biti zdrav  inovativan je i suvremeni projekt usmjeren na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za duhanskim proizvodima nagrađujući nepušačko ponašanje.

Cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o duhanu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Ideja projekta je suvremena i inovativna te se razlikuje od većine preventivnih programa ovisnosti po tome što glavna aktivnost nije usmjerena upozoravanju na opasnosti koje proizlaze iz ovisnosti, ne temelji se na zastrašivanju ciljane skupine, već potkrepljuje pozitivno ponašanje, odnosno nepušačko ponašanje.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u projektu je Filozofski fakultet u Osijeku.

Projekt je financiran od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga te traje od 8. studenog 2016. do 7. listopada 2017. godine.

Projekt „Droga STOP 2017“ je kreiran kao odgovor na potrebu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg rizičnog ponašanja i konzumiranja sredstava ovisnosti te pojave ovisnosti. Želimo motivirati aktivne ovisnike za tretmane liječenja, pružanje zdravstvene i psihosocijalne pomoći aktivnim ovisnicima i roditeljima na području grada Osijeka, educirati djelatnike udruge za gorući problem ovisnosti o kockanju/klađenju te senzibilizirati javnosti o problematici ovisnosti.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost. Projekt je financiran od strane Grada Osijeka te traje od lipnja do listopada 2017. godine.

Projekt Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje je inovativni je i suvremeni projekt usmjeren na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za alkoholom nagrađujući pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola. Partneri i suradnici u projektu su  bili Filozofski fakultet Osijek  i Ekonomska i upravna škola Osijek kao partneri projekta te  II. gimnazija Osijek kao suradnik projekta. Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a trajao je od 01.09.2017. do 31.08.2018.

 

Putem projekta Postani svoj dugoročno korisnici projekta su razvili i stekli nove radno-socijalne vještine (poput razvijanja odgovornosti prema poslu i obavljanju obaveza, stjecanje radnih navika, organizacija vremena te širenja socijalnih kontakata izvan kruga ovisnosti) koje su im pomogle u reintegraciji u društvo, odnosno olakšavanju povratka na tržište rada nakon boravka u tretmanu, pomogle su im da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme, prošire i razviju socijalnu mrežu, dok su aktivnosti usmjerene na informiranje šire i stručne javnosti pripomogle destigmatizaciji rehabilitiranih ovisnika u društvu i poboljšavanju njihovog položaja na tržištu rada. Nositelj projekta je bila Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost˝. Partneri na projektu su bili Otvoreno učilište Algebra i Udruga Providnost – Iz tame u svjetlo,  suradnici i vanjski suradnici u projektu su bili Proni – Centar za socijalno podučavanje, Centar za poduzetništvo, Udruga „IZRAZ“, Udruga „Pobjede“. Projekt Postani svoj financiran je od strane Ministarstva zdravstva i trajao je do 31.8.2018.

Projektom Droga stop 2018. nastojimo suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja.  Projekt financira Grad Osijek i traje od 01.06.2018. do 31.12.2018.

 

Projekt Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje 2018.- 2019. je nastavak inovativnog i suvremenog projekta usmjerenog na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za alkoholom nagrađujući pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola. Opći cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o alkoholu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Manji broj učenika započet će s konzumiranjem alkohola za vrijeme trajanja projekta u eksperimentalnoj skupini u odnosu na kontrolnu skupinu.
 2. Broj mladih s promijenjenim stavovima o konzumaciji alkohola na kraju projekta bit će veći u eksperimentalnoj nego u kontrolnoj skupini.
 3. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz grupni rad koji podupire pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola
 4. Kroz promidžbenu kampanju upoznati širu javnost o projektnim aktivnostima te motivirati mlade za sudjelovanjem u projektnim aktivnostima.
 5. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz tjelesnu aktivnost

Partner na projektu je Ugostiteljsko – turistička škola Osijek, a suradnik su Ekonomska i upravna škola Osijek.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a traje od 01.09.2018. do 31.08.2019.

 

Projektom Osnaži se nastojimo pridonijeti resocijalizaciji rehabilitiranih ovisnika kroz prekvalifikacije, informiranje i podučavanje o zapošljavanju i njihovim pravima, mogućnostima zapošljavanje te kroz uključivanje u različite društvene aktivnosti.

Putem projekta Osnaži se dugoročno korisnici projekta će razviti i steći nove radno-socijalne vještine (poput razvijanja odgovornosti prema poslu i obavljanju obaveza, stjecanje radnih navika, organizacija vremena te širenja socijalnih kontakata izvan kruga ovisnosti) koje će im pomoći u reintegraciji u društvo, odnosno olakšati im povratak na tržište rada nakon boravka u tretmanu, pomoći im da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme, širenje i razvijanje socijalne mreže, dok će aktivnosti usmjerene na informiranje šire i stručne javnosti pripomoći destigmatizaciji rehabilitiranih ovisnika u društvu i poboljšati njihov položaj na tržištu rada.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost”. Partneri na projektu su Otvoreno učilište Algebra i Udruga MOGU,  suradnici i vanjski suradnici u projektu su Centar za poduzetništvo, Udruga Breza, Udruga „Pobjede“. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH, a traje od 1.9.2018. do 31.8.2019.

 

Projekt Siguran grad – Antivirus je trogodišnji program (2016.-2019.) smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije. Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS. Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva,a druga godina provedbe projekta traje do  studenog 2018. godine.

Projektom Droga stop 2019. nastojimo suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja.  Projekt financira Grad Osijek i traje od 24.05.2019. do 24.11.2019.

Udruga Ne-ovisnost je kroz 2020. godinu provodila trogodišnji program Osnaži se 2019.
Program se temeljio na aktivnostima kojima želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa kroz pružanje pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja putem organiziranja strukovne izobrazbe, Kluba za zapošljavanje, osiguravanja volonterskog iskustva, senzibiliziranja šire javnosti za temu zapošljavanja ovisnika te organiziranje kreativnih i sportskih radionica.
Kroz program smo željeli osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno – socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključiti liječene ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti obuhvaćene ovim programom.

Partneri, suradnici i vanjski suradnici u projektu su bili:
• Pučko otvoreno učilište Algebra
• PRONI Centar za socijalno podučavanje
• Centar za poduzetništvo, Osijek
• CISOK, Osijek
• Udruga „Pobjede“
• Udruga „Breza“
• Socijalna zadruga Neos
• Dr.sc. Luka Maršić
• Koordinacija „Legiranje, ne drogiranje
• ZZJZ – Centar za zdr. zaštite, men. zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti

Ugovorno tijelo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog rada, obitelji i socijalne politike.

 

Udruga je u 2020. nastavila s provedbom programa smanjenja štete Siguran grad – Antivirus. Prva godina programa se provodila od 10. studenog 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Kroz provođenje aktivnosti utjecali smo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, smanjenje štete, podizanje kvalitete života oboljelih i smanjenje stigmatizacije. Aktivnosti su se provodile u Osječko – baranjskoj županiji. Program je od izuzetnog značaja za područje grada Osijeka i šire, za njegovu socijalnu i zdravstvenu sliku.

Cilj programa je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti

Suradnik u programu je ZZJZ OBŽ Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i voditeljica službe Marija Kribl,dr.med., specijalist obiteljske medicine.

 

Droga stop 2020. je  nastavak dugogodišnjeg projekta koji je i 2020. godine financirao Grad Osijek. Projektom smo nastojali suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti naših sugrađana te motivirati  ih za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja. Projekt je trajao od 23.10. 2020. do 23.12.2020. godine.