Socijalna zadruga NEOS

Kako bi pomogli našim korisnicima u rješavanju egzistencijalnih životnih pitanja i dali odgovor na veliku nezaposlenost rehabilitiranih ovisnika koji se često u životu susreću sa brojnim predrasudama te između ostalog smanjili stupanj recidivizma u ovisnost, udruga„Ne-ovisnost“ 2009. godine pokreće socijalno poduzetništvo i osniva SOCIJALNU ZADRUGU „NEOS“. Zadruga je nastavila provoditi aktivnosti koje su pokrenute u sklopu udruge za borbu protiv ovisnosti „Ne-ovisnost. Navedene aktivnosti su postigle određeni kontinuitet te se ukazala potreba za ozbiljnijim pristupom istima. Sve aktivnosti su proizašle iz potrebe za zapošljavanjem rehabilitiranih ovisnika.

Budući da je u tržišnoj utakmici te u poslovnoj konkurenciji jedina referenca pouzdanost i kvaliteta usluga koje pruža, djelovanje zadruge „NEOS“ je između ostalog i doprinijelo rušenju stereotipa o ovisnicima, kao isključivo destruktivnim ljudima te predrasuda društva prema njima.

Misija osnivača zadruge je uključivanje bivših ovisnika u normalne radne i životne procese te uspješna resocijalizacija istih,a kroz razvoj socijalnog poduzetništva/zadrugarstva.

Aktivnosti:

1. digitalni tisak

2. lasersko graviranje i rezanje tj. izrada poslovnih poklona, suvenira, darova i različitih komunikacijskih oznaka

3. stolarija

4. održavanje zelenih površina i kanala

5. usluge prijevoza ljudi i robe

6. usluge seljenja.

Radionica digitalnog tiska i izrada poslovnih poklona, suvenira, darova i različitih komunikacijskih oznaka je smještena u Osijeku.

za usluge i proizvodnju
Europska avenija 8/I

31000 Osijek

Mob. +385 99 44 68 201

Tel./fax. +385 31 271 471

 

zadruga.neos@gmail.com
www.zadruga-neos.hr/hr/