Aktualni projekti Udruge Ne-ovisnost

Projekt Kad (u)pijem znanje, odbijam alkoholiziranje 2018.- 2019. je nastavak inovativnog i suvremenog projekta usmjerenog na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za alkoholom nagrađujući pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola. Opći cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o alkoholu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Manji broj učenika započet će s konzumiranjem alkohola za vrijeme trajanja projekta u eksperimentalnoj skupini u odnosu na kontrolnu skupinu.
  2. Broj mladih s promijenjenim stavovima o konzumaciji alkohola na kraju projekta bit će veći u eksperimentalnoj nego u kontrolnoj skupini.
  3. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz grupni rad koji podupire pozitivno ponašanje vezano uz smanjenu konzumaciju alkohola i jačanje stavova o nekonzumaciji alkohola
  4. Kroz promidžbenu kampanju upoznati širu javnost o projektnim aktivnostima te motivirati mlade za sudjelovanjem u projektnim aktivnostima.
  5. Poticati zdrave oblike ponašanja kroz tjelesnu aktivnost

Partner na projektu je Ugostiteljsko – turistička škola Osijek, a suradnik su Ekonomska i upravna škola Osijek.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a traje od 01.09.2018. do 31.08.2019.

 

Projektom Osnaži se nastojimo pridonijeti resocijalizaciji rehabilitiranih ovisnika kroz prekvalifikacije, informiranje i podučavanje o zapošljavanju i njihovim pravima, mogućnostima zapošljavanje te kroz uključivanje u različite društvene aktivnosti.

Putem projekta Osnaži se dugoročno korisnici projekta će razviti i steći nove radno-socijalne vještine (poput razvijanja odgovornosti prema poslu i obavljanju obaveza, stjecanje radnih navika, organizacija vremena te širenja socijalnih kontakata izvan kruga ovisnosti) koje će im pomoći u reintegraciji u društvo, odnosno olakšati im povratak na tržište rada nakon boravka u tretmanu, pomoći im da kvalitetnije provedu slobodno vrijeme, širenje i razvijanje socijalne mreže, dok će aktivnosti usmjerene na informiranje šire i stručne javnosti pripomoći destigmatizaciji rehabilitiranih ovisnika u društvu i poboljšati njihov položaj na tržištu rada.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti ˝NE-ovisnost”. Partneri na projektu su Otvoreno učilište Algebra i Udruga MOGU,  suradnici i vanjski suradnici u projektu su Centar za poduzetništvo, Udruga Breza, Udruga „Pobjede“. Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga VRH, a traje od 1.9.2018. do 31.8.2019.

 

Projekt Siguran grad – Antivirus je trogodišnji program (2016.-2019.) smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije. Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, a partner u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS. Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva,a druga godina provedbe projekta traje do  studenog 2018. godine.

Projektom Droga stop 2018. nastojimo suzbiti i spriječiti daljnje rizično ponašanje,  konzumiranje sredstava i pojave ovisnosti te motivirati za tretmane liječenja, pružiti psihosocijalnu pomoć korisnicima projekta te članovima njihovih obitelji i prijatelja.  Projekt financira Grad Osijek i traje od 01.06.2018. do 31.12.2018.